Manuel simplfié pour la prise en main du système Debian GNU/Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
 
 

7 wiersze
50 B

  1. *.epub
  2. *.pdf
  3. *.tar.gz
  4. *.deb
  5. **/.DS_Store
  6. **/*.log